Mijn atelier Jouw schilderij Remco Klop

Persoonlijke schilderijen vol kleur, passie en mystiek.

Reconstructie
Het opnieuw zich laten voltrekken, in de verbeelding of in een "gespeelde " werkelijkheid van een samenvallende reeks handelingen of voorvallen uit het verleden, om daardoor de ware toedracht, de ontbrekende schakels te ontdekken.
(van Dale , 13e uitgave 1999)

Remco: " In mijn atelier ben ik continu bezig met reconstructies. Het zijn mijn persoonlijke reconstructies, maar ik ben er van overtuigd, dat ze iets universeels bevatten. Dat universele maakt ze herkenbaar en invoelbaar. Ik hoop dat iedereen op basis van dat universele zijn eigen persoonlijke reconstructie maakt en daarmee nieuwe ontbrekende schakels toevoegt in zijn schilderij. Daarmee wordt het jouw schilderij uit mijn atelier."